Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Historisk høy lønnsvekst i regnskapsbransjen

Historisk høy lønnsvekst i regnskapsbransjen

Autoriserte regnskapsførere tjener 5,9 % mer i 2022 enn i 2021. Det viser Regnskap Norges lønnsundersøkelse.

21.09.22

Skrevet av 
Lene N. Sundalskleiv, Regnskap Norge

Regnskap Norges lønnsundersøkelse, gjennomført høsten 2022, viser at gjennomsnittlig fastlønn for autoriserte regnskapsførere i 2022 er 5,9 prosent høyere enn året før. Gjennomsnittlig tjener en autorisert regnskapsfører 758 171 kr i år, mot 716 033 kr i fjor.

Lønnsveksten er høyets blant respondentene i aldersgruppene «60 år eller mer», som har opplevd en økning på over 7 %. Autoriserte regnskapsførere mellom 30 og 49 år har en lønnsvekst på over 6 %. Kun resultatene for aldersgruppen «under 30 år» regnes som ikke signifikant. Årsaken er få respondenter.

  2021 2022 Endring i prosent Signifikant (95 % KI)
Totalt gjennomsnitt 716 033 758 171 5,9 % Ja
         
Under 30 år 589 652 620 358 5,2 % Nei
30-39 år 668 021 710 454 6,4 % Ja
40-49 år 733 299 781 132 6,5 % Ja
50-59 år 747 699 781 738 4,6 % Ja
60 år eller mer 729 163 781 853 7,2 %

Ja

Betydelig høyere enn tidligere år

Lønnsveksten i 2022 er betydelig høyere enn tidligere år.

Det er rimelig å anta at inflasjon, økte renter og ikke minst et kokende arbeidsmarked gir seg utslag i den høye lønnsveksten. – Det er arbeidstakers marked, og for mange arbeidsgivere er lønn svaret på rekrutteringsutfordringen. Også regnskapsbransjen kjenner på presset fra markedet, som delvis kan forklare den høye lønnsveksten, sier Rune Aale-Hansen: – Samtidig ser vi også at andre elementer også er viktig for ansatte – blant annet god mulighet for kompetanseutvikling.

– Dessuten kan vi ikke komme bort fra at alle piler peker oppover for regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har opplevd en formidabel omsetningsvekst i senere år. I tillegg øker prisene på regnskapstjenester og antallet autoriserte regnskapsførere fortsetter vokse.

  Siste 10 år Siste 6 år Siste 3 år Siste år
Endring målt ved gjennomsnittslønn 3,5 % 3,8 % 4,3 % 5,9 %
Endring målt ved medianlønn 3,7 % 3,8 % 4,5 % 5,3 %

Frynsegoder kommer i tillegg til fastlønnen. Ifølge lønnsundersøkelsen er mobiltelefon, julebord, utdanning og kurs, pensjonsordninger, helseforsikring, gruppelivsforsikring og hjemmekontor blant de mest utbredte godene i regnskapsbransjen.

Om Regnskap Norges lønnsundersøkelse

Regnskap Norges lønnsundersøkelse gir et nyansert og helhetligbilde av nivået på lønnsytelser blant autoriserte regnskapsførere. Lønnsundersøkelsen sendes ut årlig til Regnskap Norges ca. 8 000 autoriserte personmedlemmer. Årets undersøkelse fikk meget god oppslutning. Den ble besvart av 2 076 autoriserte regnskapsførere.