Top
GP Økonomi / Mva  / Merverdiavgift på oppkjøpskostnader – bedrift nektet fradragsrett

Merverdiavgift på oppkjøpskostnader – bedrift nektet fradragsrett

Oslo tingrett besluttet i sommer å ikke gi en bedrift fradragsrett for merverdiavgift på rådgivningstjenester i forbindelse med et industrielt oppkjøp.