Top
GP Økonomi / Mva  / Ny mva-melding – erfaringer så langt

Ny mva-melding – erfaringer så langt

Andelen systeminnsending har allerede økt fra 13 % til hele 75 %.