Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Energitilskudd med bekreftelse

Energitilskudd med bekreftelse

Regjeringen legger opp til at søknad om energitilskudd skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor, etter samme modell som ble benyttet i kompensasjonsordningen.