Top
GP Økonomi / Innlegg fra GP Økonomi  / Derfor bør du få profesjonell hjelp med budsjettering i selskapet
Kortterminal betaling

Derfor bør du få profesjonell hjelp med budsjettering i selskapet

Budsjettering er å lage fremtidsregnskap; En antagelse om hvordan den økonomiske fremtiden blir, basert på tallene vi har, og tallene vi kan gjøre kvalifiserte gjetninger på.   

I GP Økonomi hjelper vi stadig flere kunder med budsjettering, slik at de får bedre oversikt og kontroll over økonomien til bedriften sin.  

Vi har lang erfaring med dette, og de seneste to årene har vi utviklet en modell som gjør at vi raskt får generert et budsjett. Flere av våre kunder er allerede i gang med å bruke denne. 

 

Trenger du hjelp til å sette opp budsjett? Snakk med oss. 

 

Hvordan fungerer budsjettering? 

Når vi budsjetterer, setter vi ofte først opp kostnadene i bedriften. Ved å lage en oversikt over kostnader, ser vi lettere om det er tjenester/avtaler som kan sies opp, er priset for høyt osv. Slik kan vi ta en vurdering av kostnadene sett opp mot nytteverdi, og eventuelt innhente nye tilbud.  

Andre kostnader er for eksempel lønnskostnader, driftskostnader, avskrivninger og rentekostnader.
Når vi går gjennom kostnader, vurder vi behov kritisk, men det er viktig å ikke “spare seg til fant”. Penger brukt på for eksempel trivsel hos ansatte og synlighet i markedet, kan være fornuftig.
 

Når vi har kartlagt kostnadene, ser vi videre på bedriftens inntekter. 

Eks. En snekker fakturerer kunden per arbeidstime og får en salgsinntekt som er lik antall timer ganger timelønn. Denne inntekten er å regne som netto (fortjeneste).
Selger han samtidig materialer, må han også først kjøpe inn materialene. Forskjellen mellom innkjøpspris og salgspris, gir da fortjenesten.
 

Regnskapssystemet vårt gjør at vi, ved hjelp av tallene som legges inn, kan måle regnskap mot budsjett per måned. Årsbudsjettet kan deles på 12 for å få inntekter og kostnader jevnt fordelt over året, men det er ofte en bedre løsning å fordele inntekter og kostnad på “sesong” (for eksempel vil en snekker ta sommerferie og dermed ikke forvente store inntekter denne “sesongen”). 

All denne informasjonen bidrar til at bedriften gjennom styre og ledelse nå kan navigere virksomheten ved å sammenligne regnskap mot budsjettet, og eventuelt fatte tiltak om dette skulle bli nødvendig. 

LES MER: Budsjettering og analyser

 

Hvorfor få profesjonell hjelp med budsjettering? 

Ved å jobbe med en profesjonell aktør innen økonomi og regnskap, får bedriften deres veldig tett oppfølging og en fullstendig oversikt over hva som må gjøres med kostnader eller inntekter for å rette opp større avvik.  

Vi i GP Økonomi: 

  • Bruker en egenutviklet modell for profesjonell budsjettering 
  • Har lang erfaring og fornøyde kunder 
  • Tilbyr rådgivning rundt hva som bør vektlegges i budsjetteringsarbeidet og økonomi- og regnskapsarbeidet for øvrig 
  • Kan fungere som sparrepartner 
  • “Borer” i tallene; Går veldig detaljert inn på kroner og øre 
  • Ser trender over tid og stiller kritiske spørsmål 

Vi setter opp en økonomisk plan for våre kunder og ser tydelig at de som har tatt vår modell i bruk, har en helt annen oversikt og styring på økonomien sin. 

 

Vil du høre våre tanker rundt budsjettering for din bedrift? Ta kontakt her!