Top
GP Økonomi / Skatt  / Utsetter nye regler for skattlegging av privat konsum til 2024

Utsetter nye regler for skattlegging av privat konsum til 2024

Det knyttet seg stor spenning til om det i statsbudsjettet ville komme endelig forslag til innføring av særregler for skattlegging av privat konsum i selskaper, den såkalte «monsterskatten».