Top
GP Økonomi / Skatt  / Overtar mottaker skatteposisjoner på aksjer fått som arv eller gave fra utlandet?

Overtar mottaker skatteposisjoner på aksjer fått som arv eller gave fra utlandet?

I en nylig publisert bindende forhåndsuttalelse er det lagt til grunn at skattemessig kontinuitet ikke gjelder ved overføring av aksjer eller andeler som arv eller gave fra utlandet.