Top
GP Økonomi / Avgift  / Oppdatert: Meldinger i altinn om levert mva-melding

Oppdatert: Meldinger i altinn om levert mva-melding

Skatteetaten er klar over problemet og jobber med å endre denne praksisen.