Top
GP Økonomi / Arbeidsgiveravgift  / Statsstøtte og foretak i økonomiske vanskeligheter

Statsstøtte og foretak i økonomiske vanskeligheter

Finansdepartementet har fulgt opp Regnskap Norges innspill om definisjonen av økonomiske vanskeligheter med Europakommisjonen.