Top
GP Økonomi / Avgift  / Ingen salgs- og kjøpsmelding

Ingen salgs- og kjøpsmelding

En bisetning i statsbudsjettet for 2023 tilkjennegir at det ikke blir noe av forslaget om rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner.