Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Pensjonsinnretning skal rapporteres månedlig i a-meldingen

Pensjonsinnretning skal rapporteres månedlig i a-meldingen

Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer (ni siffer) som skal oppgis.