Top
GP Økonomi / Skatt  / Sikkerhetsventilen for næringseiendom – Presiseringer av dokumentasjonsvilkåret fastsatt i skatteforskriften

Sikkerhetsventilen for næringseiendom – Presiseringer av dokumentasjonsvilkåret fastsatt i skatteforskriften

Endringene får virkning fra og med inntektsåret 2022.