Top
GP Økonomi / Regnskap  / Energitilskuddsordningen – kontrollhandlingene er publisert

Energitilskuddsordningen – kontrollhandlingene er publisert

Regelverket om strømstøtten er derimot ikke publisert ennå.

22.11.22

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Enova har publisert nettsiden www.energitilskuddsordningen.no, hvor du finner informasjon, regelverk (ikke tilgjengelig foreløpig), søknadsskjema (ikke tilgjengelig foreløpig) og kontrollhandlingene.

Vi forventer at forskriften blir publisert veldig snarlig. 

Kontrollhandlinger

Enten autorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor må gjennomføre kontrollhandlinger før søknaden kan sendes inn.

For å komme rett til kontrollhandlingene, kan du velge www.energitilskuddsordningen.no/kontrollhandlinger

Det er verdt å merke seg at kontrollhandlingene handler om å kontrollere om det finnes oppstillinger eller dokumentasjon som underbygger informasjonen som er gitt i søknaden. Dette kompletteres med at regnskapsfører/revisor ikke kan avgi bekreftelse dersom vedkommende er kjent med at det finnes uriktige opplysninger i søknaden.

Les mer om kravet til bekreftelse fra regnskapsfører/revisor.

Søknadsfrist

Klima- og miljødepartementet har i utgangspunktet lagt opp til at søknadsfristen skal være 9. desember.

Regnskap Norge og andre har bedt om betydelig lengre frist. I og med at forskriftsfastsettelsen drøyer, kan vi ikke forstå annet enn at fristen må forskyves.