Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Nasjonal risikovurdering 2022 – hvitvasking og terrorfinansiering

Nasjonal risikovurdering 2022 – hvitvasking og terrorfinansiering

Økokrim mener regnskapsførere har betydelig risiko for å bli utsatt for forsøk på hvitvasking.

22.11.22

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Økokrim legger til grunn at digitalisering i kombinasjon med sosial manipulering ser ut til å være en spesielt stor trussel i dagens kriminalitetsbilde. 

Det pekes videre på at mye av den alvorlige økonomiske kriminaliteten kamufleres ved at lovbryterne gjennomfører transaksjoner og organiserer eierskap på en ikke-transparent måte. Dette gir utfordringer med å kartlegge reelle rettighetshavere, noe som ytterligere kompliseres hvis kundene er utenlandske juridiske personer, det benyttes skallselskap, skatteparadis og klientkontoer i transaksjonskjeden.

Les nasjonal risikovurdering 2022

Kriminalitet i viktige sektorer

Rapporten gir et oversiktsbilde som er nyttig for å få mer innsikt i hvilke transaksjoner det er viktig å være oppmerksom på. Nedenfor gir vi noen stikkord på sektorer og kriminalitet som omtales nærmere.

I rapportens kapittel 2.2 omtales utfordringer flere sektorer står overfor. Blant sektorene som er særskilt omhandlet finner du:

 • olje- og gassektoren
 • fornybar energi 
 • fiskeri- og havbruksnæringen
 • eiendomsutvikling, bygg og anlegg
 • servicesektoren 
 • varehandel

Rapporten omtaler videre forskjellig type kriminalitet i kapittel 2.3. Foruten hvitvasking relatert til tradisjonell kriminalitet, er det omtale av blant annet:

 • digitale bedrageri
 • løsepengevirus og datainnbrudd
 • kryptovalutavekslere
 • miksetjenester
 • digital kunst
 • neobanker
 • utenlandske spillselskaper
 • forhåndsbetalte kort
 • arbeidslivskriminalitet
 • fiskerikriminalitet
 • korrupsjon
 • konkurskriminalitet
 • bedrageri av det offentlige
 • grenseoverkryssende merverdiavgiftssvindel
 • bruk av selskapsstrukturer
 • handelsbasert hvitvasking
 • hvitvasking via eiendomsmarkedet

Risiko hos rapporteringspliktige

Banker, betalingsforetak og agenter for utenlandske betalingsforetak vurderes å ha høy risiko for å bli benyttet til hvitvasking av utbytte fra kriminalitet.

Betalingsforetak, advokater og regnskapsførere vurderes å ha høyere risiko enn i forrige NRA:

Rapporten tar for seg trusler, sårbarhet og risiko for hver av sektorene som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Autoriserte regnskapsførere

Regnskapsførere er spesielt utsatt for å skape legitimitet for sine oppdragsgivere. Dette kan legge til rette for hvitvasking gjennom fiktiv fakturering, skatte- og avgiftsunndragelse, arbeidslivskriminalitet samt tilsløring av reelle rettighetshavere og midlenes opprinnelse. 

Økokrim viser også til at regnskapsførere kan bistå kriminelle gjennom å ha mangelfull oppfølging. Dette handler blant annet om å ikke være kritisk nok til den dokumentasjonen som oppdragsgiver overleverer. 

Rådgivningstjenester og betalingsoppdrag trekkes frem som særlig utsatte tjenester.

Risikoen forbundet med hvitvasking er etter Økokrims nye vurdering justert opp fra moderat til betydelig. Begrunnelsen for dette ligger i hovedsak på  vurdering av evnen til å forhindre eller avdekke at oppdragsgiver er involvert i hvitvasking. Vurderingen baserer seg ikke på reelt sett økt risiko, men mer  omfattende informasjonsgrunnlag.

Det krever erfaring og kjennskap til en kunde før man gjenkjenner et transaksjonsmønster som indikerer hvitvasking. Nye kundeoppdrag vil derfor innebære større risiko for å ikke oppdage hvitvasking. 

Den fullstendige omtalen av regnskapsbransjen finner du i kapittel 4.10. 

Les nasjonal risikovurdering 2022