Top
GP Økonomi / Avgift  / Ny skattemelding for mva-kompensasjon

Ny skattemelding for mva-kompensasjon

Fra og med 1. januar 2023 kommer skattemelding for merverdiavgiftkompensasjon i ny versjon.

22.11.22

Skrevet av 
Skatteetaten

Skatteetaten har bidratt med artikkelen nedenfor vedrørende den nye kompensasjonsmeldingen som kommer i SAF-T format i 2023.

– Virksomhetene som krever kompensasjon må levere meldingen på nytt format for terminer fra og med januar 2023, forteller Anita Borvik, produktleder for mva i Skatteetaten.

Noen regnskapssystemleverandører er i gang med å utvikle støtte for å kunne levere inn ny kompensasjonsmelding direkte fra regnskapssystemet, men det vil også være mulig å levere kompensasjonsmeldingen gjennom innlogget tjeneste for mva på skatteetaten.no/mva.

Hva som er nytt

– Den nye kompensasjonsmeldingen inneholder nye koder som bygges på SAF-t formatet. Meldingen utformes på samme tekniske plattform og ligner visuelt på mva-meldingen som ble lansert i januar 2022. Den nye kompensasjonsmeldingen vil valideres ved utfylling og innsending, og virksomhetene vil kunne legge inn standardmerknader og laste opp vedlegg sammen med meldingen.

Det vil ikke bli noen endringer i regelverket som følge av ny kompensasjonsmelding, og det er de samme dokumentasjonskravene og foreldelsesfrister som gjelder.

Enklere å gjøre riktig

Lansering av ny kompensasjonsmelding kommer som et ledd i Skatteetatens moderniseringsarbeid på mva-området.

– Vi ønsker at næringsdrivende skal få bedre tilpasset og målrettet veiledning og støtte til egenfastsetting, fortsetter Borvik. Dette ønsker vi å få til blant annet gjennom utvidet samarbeid og bedre støtte til leverandører av økonomisystemer, og effekten vil være kortere behandlingstid og færre unødvendige kontroller.

Hva må man gjøre for å forberede seg

Det kan være nødvendig å gjøre endringer i interne rutiner eller endre standard kontoplan. I disse tilfellene bør virksomhetene starte forberedelsene nå, slik at det blir riktig fra 1. januar 2023.

– Hvis du ikke er kjent med den nye, ordinære mva-meldingen, bør du forsøke å sette deg inn i det nye kodesettet. Jeg vil også anbefale virksomhetene til å forsøke å sende inn den første kompensasjonsmeldingen i god tid før fristen, slik at du rekker å rette opp hvis nye valideringsregler hindrer deg i å sende inn meldingen eller revisor trenger litt ekstra tid til å attestere meldingen, avslutter Borvik.

Invitasjon til informasjonsmøter i desember og februar

Skatteetaten og prosjekt MEMO (Merverdiavgift Modernisering) arrangerer et åpent informasjonsmøte om ny kompensasjonsmelding på Teams tirsdag 6. desember kl 1000 – 1130. Det vil også avholdes et nytt informasjonsmøte om kompensasjonsmeldingen 1. kvartal.

Hvis du ønsker å melde deg på, send en e-post til: mva-modernisering@skatteetaten.no.

Tabellen under viser speiling av tidligere og nye koder for kompensasjonsmelding

Post i gammel kompensasjonsmelding

Kode i ny kompensasjonsmelding

Beskrivelse av kode i ny kompensasjonsmelding
1 1 Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (høy sats)
1 14 Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel (høy sats)
1 81 Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett (høy sats)
1 86 Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (høy sats)
1 91 Kjøp av klimakvoter og gull med kompensasjonsrett (høy sats)
2 11 Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (middel sats)
2 15 Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel (middel sats)
2 83 Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett (middel sats)
3 13 Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (lav sats)
3 88 Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (lav sats)

Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning, kan kreve refusjon av merverdiavgift når de utfører disse tjenestene på vegne av kommunen. Virksomhetene som omfattes av ordningen kan få tilbakebetalt merverdiavgift for kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende, gjennom å levere inn skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon.

1. januar 2023 lanserer Skatteetaten en ny skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon som innebærer at innsending av meldinger for nye terminer må sendes inn på nytt format via Skatteetaten.no. Da vil det også være mulig å levere denne meldingstypen fra regnskapssystemer som har tilrettelagt for det.