Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Gamle d-nummer må reaktiveres for å bestille skattekort i januar 2023

Gamle d-nummer må reaktiveres for å bestille skattekort i januar 2023

Arbeidstakere med inaktivt d-nummer vil ikke kunne bestille skattekort i januar 2023.

14.12.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

For mer informasjon se beskrivelsen under fra AltInn digitalisering: 

I 2017 ble det innført en bestemmelse i Folkeregisterforskriften (§ 2-2-2, tredje ledd) som gjør at alle personer med d-nummer i Folkeregisteret får status inaktiv fem år etter at d-nummeret ble tildelt. Denne statusen settes selv om personen i senere tid har vært til ID-kontroll. Inaktive d-nummer kan reaktiveres. 

Hva skjer med skattekortet for 2023? 

I januar 2022 var det fem år siden bestemmelsen ble innført som har ført til at et stort antall personer med d-nummer har fått status inaktiv i 2022. Det er krav til aktivt d-nummer for utstedelse av skattekort. Dette innebærer at personer med inaktivt d-nummer ikke får nytt skattekort automatisk før personen møter til ID-kontroll på et skattekontor eller får d-nummer reaktivert på annet vis 

Personer som trenger skattekort og ikke er omfattet av unntak for id-kontroll må søke om skattekort og møte til ID-kontroll for at d-nummeret kan reaktiveres og skattekort skrives ut. 

Personer som er unntatt oppmøte fra ID-kontroll skal legge ved gyldig legitimasjon ved søknaden om skattekort, det vil si fargekopi av gyldig legitimasjonsdokument som er stemplet, signert, datert, og ikke eldre enn tre måneder.

Trenger du å vite mer om D-nummer og id-kontroll? Se her: D-nummer – Skatteetaten 

Arbeidsgiver kan søke om skattekort på vegne av utenlandsk arbeidstaker 

Du som arbeidsgiver kan søke om skattekort for din utenlandske arbeidstaker. 

Dersom personen du søker om skattekort for har et inaktivt d-nummer, vil vedkommende få e-post om å bestille time til ID-kontroll før skattekortet kan skrives ut. 

Her finnes nyttig info: Søknad om skattekort for utenlandsk arbeidstaker – Skatteetaten