Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Ny strategisk plan er klar

Ny strategisk plan er klar

Regnskap Norge styrker omdømmet og rekruttering til bransjen.

14.12.22

Skrevet av 
Lene N. Sundalskleiv, Regnskap Norge

Regnskap Norges strategiske plan for de neste årene er landet.

Styret i Regnskap Norge har nylig vedtatt ny strategisk plan for 2023-2027. I tett dialog med medlemmene og administrasjonen i Regnskap Norge, er det besluttet at hovedmålene våre fremover er å styrke omdømmet til, stoltheten i og rekruttering til bransjen.

– Styret står samlet om den nye strategiske planen. Vi er trygge på at resultatet styrer foreningen i en retning som vil gi større fart for oss fremover i de neste årene. Dette arbeidet vil løfte regnskapsbransjen – både internt i bransjen og eksternt i samfunnet, sier styreleder i Regnskap Norge, Ingebjørg Harto.

Det er vedtatt fire delmål som skal bidra til at Regnskap Norge lykkes med å nå hovedmålet. Regnskap Norge skal styrke kunnskap og forståelse om regnskapsbransjen, samt bidra til å videreutvikle forretningsmuligheter for regnskapsbransjen. Foreningen skal også være en ledende næringspolitisk aktør som myndighetene aktivt er i dialog med, tilby det beste og mest attraktive kompetansetilbudet for regnskapsbransjen og være næringslivets mest medlemsorienterte og profesjonelle bransjeorganisasjon.

– Målene i den strategiske planen er ambisiøse, men like fullt oppnåelige. Regnskap Norge og regnskapsbransjen har allerede et godt fotfeste i samfunnet. Arbeidet med den nye planen skal styrke synligheten av foreningens arbeid og bransjens bidrag til norsk næringsliv og velferdssamfunnet, sier Harto.

Medlemmenes strategi

– Jeg er trygg på at planen svarer på medlemmenes og bransjens behov. Styret har vært opptatt av å involvere medlemmene i prosessen, og har invitert samtlige medlemmer til flere åpne digitale møter og diskutert strategien i ulike nettverk. Vi er takknemlige for all deltakelse og innspill. Sammen har medlemmene, administrasjonen og styret i Regnskap Norge utviklet en solid plan for de kommende årene som vil styrke bransjen, sier styrelederen.

Se den nye strategiske planen her