Top
GP Økonomi / Autorisasjon  / Ny regnskapsførerlov er vedtatt

Ny regnskapsførerlov er vedtatt

Loven trer i kraft fra 1. januar 2023. Alle autoriserte regnskapsførere vil fra samme dag få tittelen statsautorisert.

16.12.22

Skrevet av 
Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert ny regnskapsførerlov som tidligere denne uken ble formelt vedtatt av Stortinget. Den nye loven er i tråd med forslaget som Finansdepartementet fremmet i Prop 130 L (2021-2022).

Ikrafttredelse 1. januar – hva betyr det?

Med så kort periode frem til ikrafttredelse 1. januar er det med forståelse for at regnskapsforetakene trenger tid til å få alt på plass. Dette gjelder særlig det nye virksomhetskravet i § 5 om at regnskapsforetaket må ha forsvarlig kvalitetsstyring. Det forventes at regnskapsforetakene så snart det er mulig etter ikrafttredelsen har en plan for innføringen av de nye reglene i virksomheten. Lovkravene må fullt ut være oppfylt innen utgangen av 2023.

Fra forskriften er det verdt å merke seg at det nye kravet om tre års praksis, ikke gjelder for personer som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører senest 1. januar 2025. 

Ny god regnskapsføringsskikk

Nå som loven er vedtatt vil Bransjestandardutvalget også kunne fastsette endelig god regnskapsføringsskikk (GRFS). Det vil skje i løpet av kort tid, og formaliseres ved styrebehandling hos foreningene som står bak (Regnskap Norge, Økonomiforbundet og DnR). Vi vil informere så snart dette er klart. I mellomtiden vises til utkastet som ble publisert i september.

Regnskap Norges kurstilbud

For dem som ikke allerede har gjort det, er det viktig å sette seg grundig inn i de nye reglene. Regnskap Norge tilbyr nettkurs i både ny regnskapsførerlov og god regnskapsføringskikk, samt et eget kurs særlig rettet mot det nye kravet om kvalitetsstyring. Se mer informasjon på vår kursside.