Top
GP Økonomi / Regnskap  / Veiledningen om pensjonsforutsetninger er oppdatert

Veiledningen om pensjonsforutsetninger er oppdatert

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.22.

10.01.23

Skrevet av 
Hege Vikane

Utgangspunktet for de veiledende pensjonsforutsetningene er et norsk foretak med åpen ytelsesbasert pensjonsordning. Foretaket har ansatte med gjennomsnittlig alder i førtiårene og med vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20-25 år. For ordninger med betydelig avvikende profil, eksempelvis lukkede ordninger, er det gitt supplerende informasjon i vedleggene til slutt i veiledningen for profiler med kortere horisont.

Fastsettelsen av beregningsforutsetningene innebærer stor grad av usikkerhet og skjønn. Det er særlig usikkerhet knyttet til anslagene på inflasjon, reallønnsutvikling og forventet avkastning, herunder den innvikringen disse parameterne har på de øvrige beregningsforutsetningene, og de skjønnsmessige vurderingene som er gjort i denne sammenhengen.

Beregningsforutsetninger gitt i veiledningen er kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger. Foretaket tar utgangspunkt i forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning ved fastsettelse av egne forutsetninger.

Se den oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger her.