Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen er klar

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen er klar

Løsningen er foreløpig kun tilrettelagt for utenlandske opplysningspliktige. Norske opplysningspliktige får tilgang senere.

18.01.23

Skrevet av 
Lene N. Sundalskleiv, Regnskap Norge

Skatteetaten har nå laget en ny løsning for direkte registrering av a-meldingen. Alle utenlandske opplysningspliktige – som ikke sender a-meldingen via lønnssystem – bes fra og med januar 2023 om å ta i bruk den nye løsningen framfor A01-tjenesten i Altinn når de skal sende a-melding.

Løsningen har fått navnet A10 og er tilgjengelig på skatteetaten.no/a10.

Norske opplysningspliktige må inntil videre bruke A01-tjenesten Altinn. Etter planen vil den nye løsningen vil bli gjort tilgjengelig for dem nærmere sommeren.