Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Ny skattemelding for næringsdrivende – gratis webinar

Ny skattemelding for næringsdrivende – gratis webinar

I dette gratis-webinaret går vi gjennom den den nye skattemeldingen, både for innehavere av ENK og for selskaper.

07.03.23

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

De gamle skatteskjemaene forsvinner. Fremover er det temabasert skattemelding som gjelder. Allerede i år må alle innehavere av enkeltpersonforetak levere skattemeldingen i det nye formatet.  

Samtidig oppfordres alle selskap som har mulighet til å levere skattemeldingen for 2022 i det nye formatet. Neste år blir det en plikt. 

Aktuelt for alle

I webinaret tar vi for oss den nye skattemeldingen og får svar på en rekke spørsmål de fleste vil møte på. 

Webinaret egner seg for alle som skal arbeide med skattemelding for innehavere av enkeltpersonforetak (ENK) og selskaper (AS, ANS, DA mv) 

Lytt eller se

Webinaret består av to deler. Den første delen er en samtale om praktiske forhold ved den nye skattemeldingen. I denne delen er det ikke nødvendig å bruke skjerm for å følge webinaret. Du må gjerne nøye deg med å lytte, som om delen er en podcast.

Til denne delen har vi lagt ut et foilsett, som du gjerne må følge underveis.  

Den andre delen er gjennomgang av visningen som erstatter den gamle skjemautgaven av skattemeldingen. Det er denne visningen som utgjør dokumentasjon for skattyter og regnskapsfører, og som revisor bruker som grunnlag for sin underskrift. Her er det en fordel å følge webinaret på skjerm.

Innhold

Dette er noe av det vi tar for oss i webinaret:

  • Temaer i næringsspesifikasjonen 
  • Validering / Logiske kontroller  
  • Roller du må ha 
  • Ofte stilte spørsmål 
  • Komplett vs. ikke-komplett innsending 
  • Skattemelding for ENK og AS 
  • Selskapsmelding for ANS, DA mv 
  • Visning («utskrift») av skattemeldingen 
  • Revisors underskrift