Top
GP Økonomi / Regnskap  / Nye terskelverdier for revisjonsplikt og fravalg fra 1. mai 2023

Nye terskelverdier for revisjonsplikt og fravalg fra 1. mai 2023

Har selskaper som passerte kr 6 millioner i omsetning i 2022 plikt til å velge revisor for 2023?

24.03.23

Skrevet av 
Hege Vikane, Regnskap Norge

Aksjeloven § 7-6 har regler om hvilke selskaper som kan unnlate revisjon etter gitte terskelverdier. I forskrift kunngjort 23.02.2023 med ikrafttredelse 01.05.2023 øker terskelverdier for omsetning fra kr 6 mill til kr 7 mill. Grensen for balansesum øker fra kr 23 mill til kr 27 mill. 

Et selskap som i 2022 hadde en omsetning som passerte gammel terskelverdi på kr 6 mill, har etter gjeldende regler pr 31.12.2022 plikt til å velge revisor det påfølgende året, altså fra og med 2023. Ved stabile omsetningstall mellom kr 6 og 7 mill vil selskapet kunne fravelge revisjon fra og med 2024. Det betyr i praksis kun revisjonsplikt for ett år. 

På den annen side kan et selskap, som hadde en omsetning i 2022 som gikk under ny terskelverdi på kr 7 mill, etter forskriftens ikrafttredelse 01.05.2023 fravelge revisjon. 

I praksis betyr dette at to selskaper med lik omsetning på kr 6,5 mill i 2022 kan ha ulik revisjonsplikt i 2023: Et selskap som øker omsetningen over terskelverdi kr 6 mill får revisjonsplikt, mens et selskap med redusert omsetning under ny terskelverdi kr 7 mill kan fravelge revisjon. 

Selskaper med omsetning som passerte grensen på kr 6 mill i 2022 får etter innsendelse av årsregnskap for 2022 nå varsel fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund om plikt til å velge revisor for 2023. Vi har tatt opp spørsmål om revisjonsplikt for disse selskapene med Nærings- og fiskeridepartementet, om det er mulig med en praktisk tilnærming slik at disse selskapene ikke må velge revisor fra og med 2023. En annen løsning kan være endring av tidspunkt for ikrafttredelse av forskriften om økte terskelverdier. Vi vil informere så snart anmodningen er avklart.