Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Skatteetaten endrer bruken av Altinn – har du innspill?

Skatteetaten endrer bruken av Altinn – har du innspill?

Delta i viktig spørreundersøkelse!

25.04.23

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Dagens Altinn skal moderniseres. Skatteetaten har som kjent mange tjenester som er integrert mot Altinn, blant annet for rapportering og dialog med de skattepliktige. Nå vil de gjerne lære mer om regnskapsføreres og revisorers bruk av Altinn, både når det gjelder tilganger, varsler og Altinn som arbeidsflate. I tillegg ønskes erfaringer med løsningene som i dag finnes på skatteetaten.no. Innspillene vil bli brukt i utviklingen av de nye løsningene.

Undersøkelsen tar ca 10 minutter å besvare.

Nå har du mulighet til å påvirke valgene som tas. Vi oppfordrer alle om å benytte muligheten.

Du finner undersøkelsen på Skatteetatens nettsider:

Spørreundersøkelse til regnskapsførere og revisorer om bruk av Altinn – Skatteetaten

Innspill også til Regnskap Norge?

Har du, etter å ha gjennomført undersøkelsen til Skatteetaten, synspunkter du vil dele med foreningen?

Send innspill til Fagsupport