Top
GP Økonomi / Avgift  / Foreslår regelendring: Krav om konto for å få utbetalt tilgodebeløp

Foreslår regelendring: Krav om konto for å få utbetalt tilgodebeløp

Regnskap Norge støtter Finansdepartementets forslag om krav om bankkonto for at skattyter skal få utbetalt tilgodebeløp på skatt og avgift.

03.05.23

Skrevet av 
Sebastian Brodtkorb, Regnskap Norge

Finansdepartementet har sendt forslaget på høring. Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. januar 2024.

Regelverket i dag

Når skatteyter har betalt inn for mye skatt, eller har penger til gode over mva-meldingen, plikter Skatteetaten å utbetale beløpet så snart som mulig, selv om ikke skatteyter har gitt opplysninger om bankkontonummer. Det påløper rentegodtgjørelse dersom beløpet ikke blir utbetalt i tide.

Når skatteyter ikke har registrert et bankkontonummer, forsøker Skatteetaten å finne dette ved å se på hva banken rapporterer om konto for den skattepliktige. Dersom Skatteetaten ikke finner et bankkontonummer, må utbetaling gjennomføres på andre måter – vanligvis i form av utbetalingskort eller utenlandssjekker.

Gebyrene alene for sistnevnte utbetalingsmåter, var i 2020 1,35 mill. kr. I tillegg er det forbundet mye arbeid med å spore opp adresser og behandle utbetalingssjekker som ofte kommer i retur.

Forslår å til krav om konto for utbetaling

Departementet foreslår å stille krav om at skatteyter skal ha gitt opplysninger om bankkontonummer for at Skatteetaten skal ha plikt til å gjennomføre utbetalingen. Er det ikke registrert kontonummer, forslår også departementet å oppheve retten til rentegodtgjørelse.

Samtidig åpnes det likevel for utbetaling til personlige skatteytere som ikke har konto, dersom særlige forhold tilsier det. Skatteyter må i så fall selv ta kontakt med Skatteetaten og anmode om utbetaling  på annet vis. Unntaket er ikke foreslått å gjelde for næringsdrivende.

Regnskap Norges høringssvar

De aller fleste disponerer en konto som kan benyttes til utbetaling av skatt eller avgift. I likhet med Finansdepartementet, ser vi ingen legitime grunner til at næringsdrivende ikke skal kunne registrere en bankkonto. Personlige skatteytere som av særlige grunner ikke disponerer en konto, kan søke om å få utbetalt tilgodehavende på utbetalingskort eller utenlandssjekk.

I lys av det ovennevnte og de administrative kostnadene som Skatteetaten unngår, støtter Regnskap Norge forslaget. I vårt høringssvar har vi imidlertid forutsatt at Skatteetaten informerer godt om regelendringen, samt at skatteyter enkelt kan registrere kontonummer på Skatteetatens hjemmesider.