Top
GP Økonomi / Skatt  / Skattemeldingen 2023 – Hva skjer når innlevering skjer etter 30. juni?

Skattemeldingen 2023 – Hva skjer når innlevering skjer etter 30. juni?

Mange har store utfordringer med å rekke utsatt frist 30. juni. Foreningene er i dialog med Skattedirektoratet.

21.06.23

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Mange regnskapsforetak melder om store utfordringer med å levere skattemelding for sine kunder innen fristen 30. juni. Årsaken ligger i stor grad på innføring av ny skattemelding for personer med enkeltpersonforetak.

Vi og flere andre interesseorganisasjoner var i møte med Skattedirektoratet tirsdag 20. juni, hvor vi diskuterte hva som skal skje med eventuell varsling og bruk av tvangsmulkt ved forsinket levering. 

Vi har meldt inn en rekke utfordringer med årets skattemeldingsproduksjon, basert på innspill fra våre medlemmer. Mange regnskapsforetak har behov for mer tid enn den som er til rådighet frem til utgangen av juni. Meromkostningene har allerede vært store. Vi nærmer oss dessuten ferietiden, en svært velfortjent sådan. 

Skattedirektoratet meldte under møtet at de trengte tid på å vurdere situasjonen og konsekvensene, men har lovet å komme tilbake til oss innen fredag.

Vi håper på snarligere avgjørelse, og vil oppdatere denne artikkelen så snart vi vet mer.