Top
GP Økonomi / Innlegg fra GP Økonomi  / Vårt mål er å bli regionens mest attraktive arbeidsplass

Vårt mål er å bli regionens mest attraktive arbeidsplass

GP Gruppen fokuserer på å være den mest attraktive arbeidsplassen i regionen. Med 34 dyktige ansatte, legger selskapet vekt på å være en attraktiv arbeidsgiver i regionen, noe adm. dir. Øystein Falch fremhever som både utfordrende og engasjerende.

Blant de ansatte er Mejreme Peci, statsautorisert regnskapsfører, som skryter av arbeidsplassens høye fleksibilitet og utviklingsmuligheter både faglig og personlig. GP Gruppen vektlegger en inkluderende kultur og tilbyr attraktive ansattgoder, som gode pensjonsordninger og egen firmaleilighet på Gran Canaria. Selskapet har også implementert et eget onboardingsprogram for å styrke den interne arbeidskulturen og øke effektiviteten.

Les mer om GP Gruppen her!

Et krevende mål som er gøy å jobbe mot

GP Gruppen sin forretningsidé er å være en one-stop-shop for næringslivet. Gjennom selskapene GP Økonomi (økonomi og regnskap), GP Digital (IT-løsninger) og GP Marked (markedstjenester) hjelper vi bedrifter med å løse oppgaver som er utfordrende for dem og bidrar til å skape utvikling og vekst. Vår viktigste ressurs for å få til det er våre 34 kompetente ansatte.

– De bedriftene som vil lykkes i framtiden, er de som tilbyr de mest attraktive arbeidsplassene. Det har vi tatt konsekvensen av og har satt som ett av våre strategiske mål at vi skal være den mest attraktive arbeidsplassen i regionen. Det uttaler Øystein Falch som er adm.dir. i GP-Gruppen. Det er et selvsagt et krevende mål som forplikter både ledelse og ansatte, samtidig som det også er gøy å jobbe mot.

 

Arbeidsplassen gir svært gode muligheter faglig og personlig utvikling

vårt mål er å bli regionens beste arbeidsplass

Mejreme Peci (Meli) har jobbet som statsautorisert regnskapsfører hos oss i GP Økonomi siden 2020. Til daglig jobber hun hovedsakelig med regnskap for de fire GP-selskapene, og gjør samtidig arbeidsoppgaver for flere av kundene til GP Økonomi.

-En typisk arbeidsdag for meg består av å kjøre lønn, løpende regnskap og avstemning, rapportering, årsoppgjør og kundekontakt.

Meli forteller om en arbeidsplass med meget kompetente kolleger og en arbeidshverdag med høy fleksibilitet som gir gode muligheter for utvikling, både faglig og personlig. Samtidig beskriver Mejreme et arbeidsmiljø med morsomme og hyggelige kolleger hvor du kan være deg selv, og hvor du alltid vil finne en god sparringspartner.

 

Ledelsen inkludere og ser sine ansatte

Sammen med et veldig godt arbeidsmiljø, ønsker hun også å fremheve ledelsen i selskapet.

-Ledelsen er veldig flinke til å se sine ansatte, komme med tilbakemeldinger og er imøtekommende til de ansattes behov. Her er vi på samme plan og alle omtales som «kollega», hvilket viser den store tillitten de har til sine ansatte. Det gjør at vi trives veldig godt på jobb.

Ledelsen i GP Økonomi er også opptatte av å inkludere sine ansatte fra første stund. Dette gjelder både i strategiarbeid og i beslutninger som tas. Som et resultat av dette, skapes en arbeidskultur som motiverer og fremmer stolthet av eget arbeid.

 

Attraktive personalgoder

Alle ansatte i GP-selskapene har tilgang til mange attraktive personalgoder. Meli ønsker å framheve disse.

– Vi har veldig fine pensjons- og forsikringsordninger, samt en meget god helseforsikring. GP har også et gratis treningstilbud, en god lunsjordning og flere sosiale sammenkomster i løpet av året. Vår arbeidsplass ligger i Os Allé, meget sentral plassert i Halden. Kontorlokalene er lyse, moderne og attraktive. Alle ansatte har sitt eget kontor. Det er Meli veldig glad for da hun ikke trives i åpne landskap. Jobben krever konsentrasjon, og det er enklest å oppnå når man har sitt «eget» areal.

Til slutt vil Meli nevne at bedriften tilbyr alle sine ansatte ferieopphold i en fantastisk firmaleilighet. Den ligger på stedet med «verdens beste vær», det vil si på sørvestkysten av Gran Canaria.

 

Ta testen: Trenger du regnskapsfører?

 

Eget onboardingsprogram

Arbeidet med å skape en vellykket og inkluderende arbeidskultur blant de ansatte starter allerede den første dagen de møter på jobb. En effektiv onboarding-prosess er derfor viktig for å sikre at ansatte føler seg velkomne, verdsatt, og har de verktøyene de trenger for å lykkes i sin nye stilling.

Vi implementerer nå om dagen et eget onboardingsprogram, som er utviklet internt og tilbys også til våre kunder. GP Økonomi og GP Gruppen er bygget på gode interne rutiner, retningslinjer og avtaler, alt samlet på ett sted. Ved å effektivisere denne prosessen hjelper vi deg å spare tid og sikrer kontinuitet med HR-arbeidet i din bedrift.

 

Les mer: GP Økonomi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor HR-området.