Top
GP Økonomi / Innlegg fra GP Økonomi  / Mer tid til trening og drift av Spenst Halden
GP Økonomi har hatt ansvaret for regnskapet hos Spenst Halden i 25 år.

Mer tid til trening og drift av Spenst Halden

Å samarbeide med et regnskapsbyrå som er godt kjent med treningssenteret sine rutiner, gjør at Spenst Halden har effektivisert driften. Mer tid til trening og bedre kontroll på den daglige driften er resultatet av et godt samarbeid gjennom flere år.  

Siden sin start i 1998 har Spenst Halden vært en av de mest populære oppholdsstedene i byen for treningsglade haldensere. Med et bredt treningstilbud og 3 lokaler spredt rundt i byen, har de hele veien vært opptatt av å utvikle seg i takt med tiden, en reise GP Økonomi har fått ta del i.  

 

Samarbeid med Spenst Halden over mange år 

GP Økonomi har hatt ansvaret for regnskapet hos Spenst Halden i 25 år.

Anders Viken, daglig leder hos Spenst Halden

Kundeforholdet mellom GP Økonomi (tidligere Regnskapsservice) og Spenst Halden strekker seg helt tilbake til årtusenskiftet. I 25 år har GP Økonomi hatt ansvaret for regnskapet og lønnsarbeidet for Spenst Halden, og levert tjenester som gjør hverdagen enklere for treningssentret. Dette er noe Anders Viken, daglig leder hos Spenst Halden, er svært fornøyd med.  

– Det er en stor fordel å jobbe med noen som både er med på utviklingen og har en god forståelse for vår bransje. GP Økonomi sin kompetanse er spesielt tilpasset våre behov, og de kjenner våre rutiner godt.  

 

Mer kontroll på den daglige driften 

Gjennom et langt kundeforhold har GP Økonomi over tid opparbeidet seg en god forståelse av treningssenterets bransje og deres spesifikke behov, og har derfor kunnet skreddersy rådgivningen. 

GP Økonomi introduserte nylig regnskapssystemet Tripletex for Spenst Halden, og det ble godt mottatt:  

Dette er et mye lettere og mer oversiktlig system som har gitt oss god kontroll på den daglige driften, sier Viken. Det å drive et treningssenter med suksess dreier seg om menneskene og opplevelsene du leverer, da er det godt å ha en stødig samarbeidspartner i GP Økonomi. Det gjør at regnskapet går sin gang på en enkel og effektiv måte, slik at vi kan bruke minst mulig tid og energi på det området. Så kan vi heller fokusere på det vi er gode på, avslutter Viken.