Top

Satsene gjelder både innlands- og utlandsreiser. 06.01.21 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Det er gjort mindre justeringer i forhold til satsene for 2020 når det gjelder reiser med overnatting. Derimot er satsene for trekkfri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting uforandret fra 2020. Her er hva Skattedirektoratet...

Den nye kompensasjonsordningen får tre 2-månedlige tilskuddsperioder, hhv. september/oktober 2020, november/desember 2020 og januar/februar 2021. 22.12.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del 21. desember 2020 ble forskriften til ordningen vedtatt, noe som innebærer at detaljene om kompensasjonsordningen endelig er kjent. Nedenfor finner du informasjon om det...

Kjære medlem i Regnskap Norge og ambassadør for regnskapsbransjen. 22.12.20 Skrevet av  Regnskap Norge Del Tusen takk for den fantastiske innsatsen du gjør hver dag! Dette året har vært krevende for oss alle. Mange av dere har hjulpet kunder og medmennesker gjennom en vanskelig tid, mens dere samtidig...

Forskrift med overgangsregler oppheves 1. januar 2021. 21.12.20 Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge Del Etter gjeldende regler om bostedskravet i foretakslovgivningen må daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak enten være bosatt i Norge eller både statsborgere av en EØS-stat og bosatt i...

Vi skal fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet! 21.12.20 Skrevet av  Regnskap Norge Del Skatteetaten skal være innovativ og utviklingsorientert, sier skattedirektøren i samtale med Christine Lundberg Larsen. Denne gangen møter du Nina Scanke Funnemark i Regnskap Norges podkast. Funnemark kommer fra stillingen som administrerende direktør i...