Top

Formuesskatten på boliger og fritidsboliger økes ikke likevel. 01.12.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Regjeringen kom 1. desember 2020 til enighet med Fremskrittspartiet om statsbudsjettet for 2021.  Nedenfor finner du budsjettavtalen, hvor vi har lagt det skatte- og avgiftsmessige øverst: Skatt og avgift Iverksettingstidspunkt for kildeskatt på...

Lovdata har publisert Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2020. 26.11.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen for 2020. Du finner takseringsreglene for 2020 her. I 2020-utgaven er bestemmelser som inneholdt satser som tradisjonelt også...