Top
GP Økonomi / Articles posted by omuser (Page 5)

Ordningen har en ramme på 50 millioner kroner og er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent de fem siste månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. Ordningen gjelder i hele landet, inkludert Svalbard. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan...