Top
GP Økonomi / Årsregnskap

Kompensasjon mottatt for tilskuddsperiodene i 2020 skal periodiseres til 2020, både skattemessig og regnskapsmessig. 03.02.21 Skrevet av  Kjersti Skotvold og Knut Høylie, Regnskap Norge Del Vi har fått mange spørsmål om regnskapsmessig og skattemessig periodisering av tilskudd som mottas fra den andre utgaven av kompensasjonsordning for...

Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta koronapandemien som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr. 14.01.21 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Brønnøysundregistrene orienterer om vurderingen i nyhet 8. januar 2021: "Regnskapspliktige virksomheter skal hvert år sende komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen 31. juli. For...

Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret. 30.10.20 Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge Del Dette fremgår av pressemelding 30.10 fra Nærings- og fiskeridepartementet. Innsendingen av opplysningene til...

Den nye loven vil gi regnskapsførere med enkeltpersonforetak revisjonsplikt. 23.10.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Finanskomiteen har avgitt sin tilrådning til ny revisorlov, noe som gjør at vi kan forvente at loven vedtas på Stortinget før nyttår. Ikrafttredelse forventes å bli fra 1. januar...