Top
GP Økonomi / Avgift

Høsten 2020 lanserte skatteetaten en ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret via skatteetaten hjemmesider. 04.02.21 Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge Del Den nye løsningen har vært testet og utviklet gradvis for å ta over for samordnet registermelding del 2. Regnskap Norge har vært tett på...

Finansdepartementet har laget en oversikt over de viktigste regelverksendringene på departementets ansvarsområde. 18.12.20 Skrevet av  Regnskap Norge Del Skatt Skattesatser 2021 Formuesskatt Verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) økes fra 35 til 45 prosent fra og med inntektsåret 2021. Det gjøres også endringer i regelverket som gjelder når...

Formuesskatten på boliger og fritidsboliger økes ikke likevel. 01.12.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Regjeringen kom 1. desember 2020 til enighet med Fremskrittspartiet om statsbudsjettet for 2021.  Nedenfor finner du budsjettavtalen, hvor vi har lagt det skatte- og avgiftsmessige øverst: Skatt og avgift Iverksettingstidspunkt for kildeskatt på...

Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder. 18.11.20 Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge Del Regjeringens opprinnelige forslag var at nedbetalingen skulle starte 1. februar, men forliket har altså gitt to måneder ekstra utsettelse.  Det...