Top
GP Økonomi / Bokføring

Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og redusert oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner og tilhørende grunnlagsmateriale fra ti til fem år. 10.02.21 Skrevet av  Hanne Opsahl, Regnskap Norge Del Mens oppbevaringstiden for regnskapsmateriale etter bokføringsloven ble redusert fra ti til fem år i 2014, har tollreglene blitt stående...

Bokføringspliktige som har kontantsalg under 50 000 kroner fra fast forretningssted i løpet av et regnskapsår, trenger ikke å benytte produkterklært kassasystem for å registrere og dokumentere kontantsalg. 12.11.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse publisert 11. november 2020 tatt...

Skattedirektoratet forutsetter at bokføringspliktige har fått nødvendig funksjonalitet på plass. 12.11.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del I mars 2020 besluttet Skattedirektoratet at det som en midlertidig ordning ikke var nødvendig å søke om dispensasjon, dersom implementering av SAF-T regnskapsfil ble forsinket som følge av...