Top
GP Økonomi / Bokføring

Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag. 18.02.21 Skrevet av  Kjersti Skotvold, Regnskap Norge Del Skattedirektoratet ga i desember 2020 en prinsipputtalelse som vedrører bokføringspliktige som driver med kjøp og salg av verdipapirer. De konkluderer med at hvert kjøp og salg telles som...

Kravet om å kunne levere bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk i SAF-T-formatet har passert ett år. Hva er erfaringene så langt? 12.02.21 Skrevet av  Hans Christian Ellefsen, leder Teknologi og Innovasjon Del Fra 1.1.2020 måtte bokføringspliktige være i stand til å levere SAF-T Regnskap (hovedbok,...

Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og redusert oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner og tilhørende grunnlagsmateriale fra ti til fem år. 10.02.21 Skrevet av  Hanne Opsahl, Regnskap Norge Del Mens oppbevaringstiden for regnskapsmateriale etter bokføringsloven ble redusert fra ti til fem år i 2014, har tollreglene blitt stående...