Top
GP Økonomi / Forretningsutvikling

Regjeringen bevilger penger til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart. 10.11.20 Skrevet av  Regnskap Norge Del Formålet med bevilgningene er å legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. En milliard til grønn forskningsplattform  Det er bevilget 1 milliard kroner i perioden 2020-2022 til grønn...

Det blir et bunnfradrag på 10 000 kroner, og inntil 90 % dekning av faste kostnader utover dette. 02.04.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Omsetningsfallet og det som kalles uunngåelige kostnader står sentralt i beregningsmodellen. De sentrale begrepene verdt å merke seg er «omsetningsfall» og...

Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes? 02.04.20 Skrevet av  Kate Bjørnelykke, Regnskap Norge Del Mange bedrifter har fått eller forventes å få likviditetsmangel og andre økonomiske vanskeligheter som følge av virusutbruddet og tiltakene mot smittespredning. For å styrke bedriftenes tilgang...

Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes? 26.03.20 Skrevet av  Kate Bjørnelykke, Regnskap Norge Del Mange bedrifter har fått eller forventes å få likviditetsmangel og andre økonomiske vanskeligheter som følge av virusutbruddet og tiltakene mot smittespredning. For å styrke bedriftenes...