Top
GP Økonomi / GRFS (Page 2)

Finanstilsynet forutsetter at regnskapsforetak med betalingsoppdrag bruker rapport fra tematilsyn til evaluering av egen virksomhet. 29.08.19 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Finanstilsynet gjennomførte i desember 2018 et tematilsyn der det ble kontrollert hvordan regnskapsforetak gjennomfører betalingsoppdrag for sine oppdragsgivere. I juni 2019 ble rapport...

Finanstilsynet påpeker at regnskapsbransjen må øke oppmerksomheten mot å oppfylle krav som stilles til yrkesutøvelsen. 14.06.18 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Finanstilsynet gjennomførte høsten 2017 et tematilsyn, der det ble kontrollert hvordan den oppdragsansvarlige ivaretar sitt ansvar. Forholdene som ble kontrollert handler om sentrale...

Dette vil hjelpe regnskapsfører å ivareta sitt ansvar på en enkel og oversiktlig måte. 25.05.18 Skrevet av  Hans Ellefsen, Regnskap Norge Del Regnskap Norge og systemleverandørene til bransjen tar tak i resultatene fra tematilsynet om IKT fra Finanstilsynet og introduserer kravspesifikasjoner ved utkontraktering av system og...