Top
GP Økonomi / GRFS (Page 3)

Endringene skyldes hovedsakelig nye begreper og nye henvisninger etter ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven 01.01.17. 23.06.17 Skrevet av  Regnskap Norge Del Foruten endringene som skyldes skatteforvaltningsloven, er det innarbeidet endringer som følger av redusert oppbevaringstid for oppdragsdokumentasjon.  Det er i tillegg gjort enkelte språklige endringer og korreksjoner. Det er ikke...