Top
GP Økonomi / Hvitvasking

På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. 18.02.21 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del I årsrapporten skriver Finanstilsynet at kriminalitetsbekjempelse er ett av delmålene i Finanstilsynets strategi for 2019 - 2022. Det fremste virkemiddelet for å oppnå dette er å føre...

Regnskap Norge lanserer både spill-app og nettkurs som kan brukes for å oppfylle opplæringskravet i hvitvaskingsloven. 26.11.20 Skrevet av  Regnskap Norge Del Alle autoriserte regnskapsforetak er pålagt å ha opplæring av sine medarbeidere i hvordan hver enkelt kan bidra i arbeidet med å forebygge og bekjempe...

Dersom du vil finne ut om en person har konkurskarantene, kan du søke i egen nettløsning. 07.08.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Brønnøysundregistrene lanserte tidligere i år en ny nettløsning for søk i konkurskarantener. Slike søk kan være relevant i flere sammenhenger. For regnskapsførere er...