Top
GP Økonomi / Hvitvasking

På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. 18.02.21 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del I årsrapporten skriver Finanstilsynet at kriminalitetsbekjempelse er ett av delmålene i Finanstilsynets strategi for 2019 - 2022. Det fremste virkemiddelet for å oppnå dette er å føre...

Dersom du vil finne ut om en person har konkurskarantene, kan du søke i egen nettløsning. 07.08.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Brønnøysundregistrene lanserte tidligere i år en ny nettløsning for søk i konkurskarantener. Slike søk kan være relevant i flere sammenhenger. For regnskapsførere er...

I KS Komplett finner du nå en hvitvaskingsrutine tilpasset regnskapsforetak organisert som enkeltpersonforetak. I tillegg kommer opplæringsplan på hvitvaskingsområdet og avstemmingsskjema tilpasset lavere arbeidsgiversavgift for tredje termin. 03.07.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Den nye hvitvaskingsrutinen for enkeltpersonforetak er bygget opp på samme måte...