Top
GP Økonomi / Hvitvasking (Page 3)

Dersom du vil finne ut om en person har konkurskarantene, kan du søke i egen nettløsning. 07.08.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Brønnøysundregistrene lanserte tidligere i år en ny nettløsning for søk i konkurskarantener. Slike søk kan være relevant i flere sammenhenger. For regnskapsførere er...

I KS Komplett finner du nå en hvitvaskingsrutine tilpasset regnskapsforetak organisert som enkeltpersonforetak. I tillegg kommer opplæringsplan på hvitvaskingsområdet og avstemmingsskjema tilpasset lavere arbeidsgiversavgift for tredje termin. 03.07.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Den nye hvitvaskingsrutinen for enkeltpersonforetak er bygget opp på samme måte...

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet. 24.01.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har utgitt en rapport som gir en situasjonsbeskrivelse av arbeidslivskriminalitet. Rapportens innhold er verdt å...

Finanstilsynet har gjort fire endringer i rundskrivet. 16.01.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Det kom noen overraskelser i det nye hvitvaskingsrundskrivet for regnskapsførere, som ble publisert 23. desember 2019. Regnskap Norge mente enkelte forhold blant disse burde endres, og har tatt opp disse med...