Top
GP Økonomi / Korona (Page 20)

Skattefritaket vil typisk gjelde arbeidsgivers dekning av utgifter til hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp. 01.04.20 Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge Del Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 31. mars 2020 konkludert med at nødvendige naturalytelser som gis i forbindelse med hjemmekontorløsninger er skattefrie. Skattemyndighetene ser behovet for...

Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist. 26.03.20 Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge Del Korona-krisen har medført at svært mange ansatte i norske virksomheter har mottatt permitteringsvarsel fra arbeidsgiver de siste ukene. Basert på tilbakemeldinger fra våre medlemmer varsles mange permitteringer med den...