Top
GP Økonomi / Our Blog  / Innlegg fra GP Økonomi

32 av våre medarbeidere i selskapene knyttet til GP-Gruppen var tilstede da bildet ble tatt. Alle ansatte ønsker deg velkommen til vårt fremtidsrettet og spennende lag.

Ønsker du å jobbe med regnskap, økonomi og IT-systemer innenfor et spennende og innovativt miljø?

GP-gruppen AS er heleier/deleier i selskapene Dataservice AS (tidligere Halden Dataservice AS), GP Økonomi AS (tidligere Regnskapsservice AS) og GP Media AS (tidligere Odin media AS). Totalt er vi ca. 40 medarbeidere og omsetter for rundt 50 millioner kroner i året. Se www.gp.no.

Selskapene i GP Gruppen AS leverer Globale tjenester med Personlig oppfølging. At tjenestene er Globale innebærer at de fungerer alle steder man måtte være i verden. Dette kombinerer vi med Personlig oppfølging som skjer via regelmessig kontakt gjennom uformelle og formelle møter, på telefon, samtaler på Skype eller på andre lignende medier.

Selskapene i GP-gruppen har høy kompetanse innenfor fibernett og IT, regnskap og økonomi samt Web og markedskommunikasjon. Vi opplever det som en stor styrke, og gjør at vi kan se muligheter for våre kunder i et større perspektiv. Framtiden betyr i stadig økende grad effektivisering og digitalisering, og her har vi som mål å være i første rekke.

Oppdragsmengden i GP Økonomi AS er økende, og vi vil nå ansette en ny person. Vi leter derfor etter

 

Ønsker du å jobbe med regnskap, økonomi og IT-systemer innenfor et spennende og innovativt miljø?

  

GP-gruppen AS er heleier/deleier i selskapene Dataservice AS (tidligere Halden Dataservice AS), GP Økonomi AS (tidligere Regnskapsservice AS) og Odin media AS. Totalt er vi ca. 40 medarbeidere og omsetter for rundt 50 millioner kroner i året. Se www.gp.no.

Selskapene i GP Gruppen AS leverer Globale tjenester med Personlig oppfølging. At tjenestene er Globale innebærer at de fungerer alle steder man måtte være i verden. Dette kombinerer vi med Personlig oppfølging som skjer via regelmessig kontakt gjennom uformelle og formelle møter, på telefon, samtaler på Skype eller på andre lignende medier.

Selskapene i GP-gruppen har høy kompetanse innenfor fibernett og IT, regnskap og økonomi samt Web og markedskommunikasjon. Vi opplever det som en stor styrke, og gjør at vi kan se muligheter for våre kunder i et større perspektiv. Framtiden betyr i stadig økende grad effektivisering og digitalisering, og her har vi som mål å være i første rekke.

Oppdragsmengden i GP Økonomi AS er økende, og vi vurderer nå å ansette en ny person.

GP Gruppen   Selskapene i GP Gruppen as leverer Globale tjenester med Personlig oppfølging. At tjenestene er globale innebærer at de fungerer alle steder du måtte være i verden. Dette kombinerer vi med Personlig oppfølging som skjer via regelmessig kontakt gjennom uformelle og formelle møter, på telefon,...