Top
GP Økonomi / Pressemeldinger

Finansdepartementet har nylig offentliggjort en rapport som ser på opphopningen av ubehandlede klagesaker i Skatteklagenemnda og løsninger. 11.04.19 Skrevet av  Christine Lundberg Larsen Del Særlig viktig blir det å få oppbemannet sekretariatet til skatteklagenemnda så fort som mulig. I desember 2018 var det nesten 2 600...