Top
GP Økonomi / Regnskap

Alle som driver en bedrift eller næringsvirksomhet, er ifølge norske lover og forskrifter regnskapspliktige. Tall fra regnskapet som blir sendt inn til myndighetene, legger grunnlag for beregning av skatter og avgifter og regnskapet er også et middel for å vurdere den økonomiske stillingen...