Top
GP Økonomi / Revisjon

Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret. 30.10.20 Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge Del Dette fremgår av pressemelding 30.10 fra Nærings- og fiskeridepartementet. Innsendingen av opplysningene til...

Den nye loven vil gi regnskapsførere med enkeltpersonforetak revisjonsplikt. 23.10.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Finanskomiteen har avgitt sin tilrådning til ny revisorlov, noe som gjør at vi kan forvente at loven vedtas på Stortinget før nyttår. Ikrafttredelse forventes å bli fra 1. januar...

Det blir kun én godkjenningstittel for revisorer og mer fleksible etterutdanningskrav. 13.12.19 Skrevet av  Kjersti Skotvold, Regnskap Norge Del Finansdepartementet la 13. desember 2019 frem proposisjon med forslag om ny revisorlov. Under følger høydepunktene i proposisjonen. Godkjenningstittel for revisorer Det blir kun én godkjenningstittel for revisorer, som er...

Dette fremgår av den nye regjeringsplattformen. 17.01.19 Skrevet av  Regnskap Norge Del - Dette er en flott anerkjennelse til autoriserte regnskapsførere og det gode kvalitetsarbeidet regnskapsbransjen har gjort over mange år, sier Regnskap Norges administrerende direktør Christine Lundberg Larsen. Hva grensen for revisjonsplikt vil ligge på er foreløpig...

Tiltaket i den nye regjeringsplattformen for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører er fornuftig, og det er all grunn til å tro at næringslivet vil håndtere det på en forsvarlig måte. 17.01.19 Skrevet av  Regnskap Norge Del – Dette er en flott anerkjennelse til autoriserte regnskapsførere og det...