Top
GP Økonomi / RF-regelverket

På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. 18.02.21 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del I årsrapporten skriver Finanstilsynet at kriminalitetsbekjempelse er ett av delmålene i Finanstilsynets strategi for 2019 - 2022. Det fremste virkemiddelet for å oppnå dette er å føre...

Én av kontrollhandlingene er forenklet. Endringen gjelder tilfeller hvor søkeren benytter muligheten til å bruke forbedret resultat i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS. 12.02.21 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Tilskudd etter kompensasjonsordningen skal begrenses av tidligere underskudd, noe som følger av kompensasjonsforskriftenes §...