Top
GP Økonomi / Særavgifter

Formuesskatten på boliger og fritidsboliger økes ikke likevel. 01.12.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Regjeringen kom 1. desember 2020 til enighet med Fremskrittspartiet om statsbudsjettet for 2021.  Nedenfor finner du budsjettavtalen, hvor vi har lagt det skatte- og avgiftsmessige øverst: Skatt og avgift Iverksettingstidspunkt for kildeskatt på...

Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder. 18.11.20 Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge Del Regjeringens opprinnelige forslag var at nedbetalingen skulle starte 1. februar, men forliket har altså gitt to måneder ekstra utsettelse.  Det...

Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles. 07.10.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Grensen for skattefrie gaver økes fra 2 000 til 5 000 kroner i året. Dette mener regjeringen vil gjøre det enklere og mer fleksibelt for arbeidsgiver å...

Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai. Både mva-sats og avskrivningssatser endres. 31.03.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Fredag 27. mars la Regjeringen frem sine forslag til den tredje krisepakken, som kommer som følge av Korona-situasjonen....