Top
GP Økonomi / Særavgifter

Formuesskatten på boliger og fritidsboliger økes ikke likevel. 01.12.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Regjeringen kom 1. desember 2020 til enighet med Fremskrittspartiet om statsbudsjettet for 2021.  Nedenfor finner du budsjettavtalen, hvor vi har lagt det skatte- og avgiftsmessige øverst: Skatt og avgift Iverksettingstidspunkt for kildeskatt på...

Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder. 18.11.20 Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge Del Regjeringens opprinnelige forslag var at nedbetalingen skulle starte 1. februar, men forliket har altså gitt to måneder ekstra utsettelse.  Det...