Top
GP Økonomi / Tilsyn

På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. 18.02.21 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del I årsrapporten skriver Finanstilsynet at kriminalitetsbekjempelse er ett av delmålene i Finanstilsynets strategi for 2019 - 2022. Det fremste virkemiddelet for å oppnå dette er å føre...

Finanstilsynet har utarbeidet en veiledning om utkontraktering for foretak under tilsyn. Den påvirker ikke dagens rammer for regnskapsbedrifter, men det er flere forhold å tenke på. 05.11.20 Skrevet av  Hans Ellefsen, Regnskap Norge Del I regnskapsbransjen er det spesielt utkontraktering av IT som har det største...

Det nye navnet er "Virksomhetsregisteret". Det er her du holder deg orientert om hvem som har autorisasjon fra Finanstilsynet. 19.02.20 Skrevet av  Regnskap Norge Del Finanstilsynet begrunner navneendringen med at det nye navnet på bedre måte dekker innholdet i registeret.  Hva inneholder Finanstilsynets virksomhetsregister? I Finanstilsynets virksomhetsregister finner...

Finanstilsynet forutsetter at regnskapsforetak med betalingsoppdrag bruker rapport fra tematilsyn til evaluering av egen virksomhet. 29.08.19 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Finanstilsynet gjennomførte i desember 2018 et tematilsyn der det ble kontrollert hvordan regnskapsforetak gjennomfører betalingsoppdrag for sine oppdragsgivere. I juni 2019 ble rapport...