Top
GP Økonomi / Tilsyn

Finanstilsynet har utarbeidet en veiledning om utkontraktering for foretak under tilsyn. Den påvirker ikke dagens rammer for regnskapsbedrifter, men det er flere forhold å tenke på. 05.11.20 Skrevet av  Hans Ellefsen, Regnskap Norge Del I regnskapsbransjen er det spesielt utkontraktering av IT som har det største...

Her får du ei sjekkliste med åtte sentrale spørsmål. 18.09.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Den nye hvitvaskingsloven har vært i kraft snart to år, siden 15. oktober 2018. Det som er helt sikkert er at dette fagfeltet ikke er enkelt å orientere seg...

Det nye navnet er "Virksomhetsregisteret". Det er her du holder deg orientert om hvem som har autorisasjon fra Finanstilsynet. 19.02.20 Skrevet av  Regnskap Norge Del Finanstilsynet begrunner navneendringen med at det nye navnet på bedre måte dekker innholdet i registeret.  Hva inneholder Finanstilsynets virksomhetsregister? I Finanstilsynets virksomhetsregister finner...

Finanstilsynet forutsetter at regnskapsforetak med betalingsoppdrag bruker rapport fra tematilsyn til evaluering av egen virksomhet. 29.08.19 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Finanstilsynet gjennomførte i desember 2018 et tematilsyn der det ble kontrollert hvordan regnskapsforetak gjennomfører betalingsoppdrag for sine oppdragsgivere. I juni 2019 ble rapport...

Finanstilsynet påpeker at regnskapsbransjen må øke oppmerksomheten mot å oppfylle krav som stilles til yrkesutøvelsen. 14.06.18 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Finanstilsynet gjennomførte høsten 2017 et tematilsyn, der det ble kontrollert hvordan den oppdragsansvarlige ivaretar sitt ansvar. Forholdene som ble kontrollert handler om sentrale...