Top

airMont – nytenkende teknologi med ekstern kunnskap i ryggen

Oppsett og opplæring, Økonomitjenester, Rådgivning og sparring

Da airMont startet i januar 2020, var det helt fra scratch. Det ble raskt enighet om at det ville bli behov for en sparrepartner rundt oppstart av selskap, og at de også ville trenge en regnskapsfører. Begge disse tingene fant airMont i Os Allé 13, bare noen steinkast fra sin egen inngangsdør.

Å velge ekstern regnskapsfører for bedriften, er ikke en oppgave å ta lett på. Tilbyderne er mange, og det samme er konsekvensene av å velge noen en ikke jobber godt sammen med.

Da airMont skulle velge, var det viktig for dem å finne en samarbeidspartner med godt omdømme og høy kompetanse.

– Jeg spurte styrelederen vår om han hadde noen tips, og han foreslo GP Økonomi. Vi hadde kjennskap til GP fra før, tok kontakt med økonomiavdelingen og syntes umiddelbart at dette virket bra. Vi hadde også på forhånd hørt mye godt om Tripletex, så at GP Økonomi opererer med dette var også positivt, sier Karl-Magnus Haugen.

Karl-Magnus er med-gründer og CEO i airMont.

Kort fortalt jobber airMont med å utvikle software-løsninger og sensorikk, og bakgrunnen for etableringen av selskapet var sensorikk for monitorering av piper på boliger og fritidshus. Feil eller ineffektiv fyring utgjør en stor del av vårt uønskede miljøutslipp og øker også risikoen for eksempelvis pipebrann, samtidig som den umiddelbare verdien handler om effektivisering av tjenesten og unngå å reise ut for feiing der det ikke er et reelt behov.
Data fra sensorene til airMont benyttes til analyse av brukshyppighet og sotavsetning, og kan informere og gi veiledning for forbedring som benyttes av brannforebyggerne. På sikt vil innbyggerne kunne få den samme informasjonen via en egen app.  Ifølge selskapet kan bevisstgjøring og forbedrede brukervaner redusere utslippet med mellom 40 og 60 prosent.

Per i dag fører airMont løsninger for brannforebyggere og brannvesen. I nærliggende framtid skal de også i gang med utvikling av løsninger for innbyggere.

 

Frigjøring av tid til andre arbeidsoppgaver

airMont bruker GP Økonomi både som regnskapsfører og som introduksjon mot Tripletex. Å ha en partner som kan svare på spørsmål og ta hånd om oppgavene knyttet til firmaets regnskap, er både praktisk og kjennes trygt.

– I et lite firma er alle poteter og vi har alle mer enn nok å gjøre. Regnskap har vært noe jeg har holdt, og fremdeles holder, i. Det siste halvåret har vi økt GP Økonomi sin involvering slik at de tar mer av for eksempel bilagsregistrering og opplæring i Tripletex, og ikke bare gjør kontroller. Ved å «lempe over» oppgaver til GP, frigjør jeg tid til å gjøre andre ting, sier Karl-Magnus Haugen.

 

Med Meli på «speed dial»

Kompetansenivå og nærhet er viktig for airMont når de velger tilbydere av eksterne tjenester. Når Karl-Magnus lurer på noe, ringer han direkte til Meli som er airMonts primærkontakt i GP Økonomi.

Service og tilgjengelighet er av høy prioritet hos GP uavhengig av kundenes fysiske beliggenhet, men det er ekstra hyggelig at den fysiske avstanden mellom GP og airMont ikke er lenger enn at det går an å stikke innom og fikse opp i ting sammen dersom det er ønskelig.

– Det er praktisk å ha Meli i nærheten og på «speed dial», samtidig som det kjennes ekstra trygt. Meli er rask til å svare, har full kontroll på hva som må gjøres og hun avtaler møter eller setter oss i kontakt med de riktige personene på GP dersom vi trenger det. Vi trenger aldri vente lenge.

 

Vi i GP Økonomi er stolte over å ha airMont som kunde. Deres forretningsidé er spennende, og vi mener at Halden-bedriften har et stort potensial både i og utenfor Norge. Vi takker for et utmerket samarbeid så langt, og gleder seg til å bistå airMont med regnskap og økonomi også i årene som kommer.

Date