Top
GP Økonomi / Tjenester  / Økonomiledelse / Rådgiving og sparring

Rådgiving og sparring

Som eier eller driver av en virksomhet, kan man av og til føle seg alene. Det er ofte behov for å ha noen å diskutere med eller drøfte problemstillinger. Kanskje har du spisskompetanse på faget ditt, men ikke så god kjennskap til økonomi og regnskap. Da kan det være godt å ha noen som løfter frem alternativer og ser hvilke konsekvenser ulike valg medfører.

Verden forandrer seg, og det samme gjør menneskene rundt oss. Det oppstår stadig nye regelverk og forhold som virksomheten din må tilpasse seg. Et typisk eksempel på dette er Covid-19, krav til å være bærekraftig bedrift, digitalisering og mer. Er du usikker på hvordan virksomheten din skal tilpasse seg endringene, må du gjerne ta kontakt.

Våre medarbeidere har lang erfaring som sparringspartnere og rådgivere innen økonomi og økonomiledelse. Noen av oss har både startet opp og drevet virksomheter gjennom mange år, og vi vil gjerne dele erfaringer og være med og utvikle din virksomhet. Sammen kan vi vurdere svakheter, muligheter og mulige risikoer i virksomheten og finne løsninger til hvordan du kan lykkes med videre drift.

Vi står til disposisjon enten du trenger rådgivning eller noen å sparre med.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.