Top
GP Økonomi / Teknologi  / Altinn-portalen blir mer brukervennlig

Altinn-portalen blir mer brukervennlig

Design, søk, innboksen, aktørvalg og handlingsknapper er områder som skal forbedres.

09.08.17

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

I 2016 gjennomførte Altinn sentralforvaltning (ASF) et større innsiktsarbeid hvor brukernes opplevelse av å bruke Altinn ble undersøkt. Arbeidet har resultert i tiltak som skal hjelpe brukeren å finne frem til dialogene han eller hun har med offentlige etater, enten det skal startes en ny dialog, følge opp en pågående dialog eller finne tilbake til en tidligere dialog. Det legges også opp til at Altinn i større grad skal gjenbruke den informasjonen Altinn har om brukeren.

Nedenfor følger noen hovedpunkter for versjonen som er planlagt publisert medio november.

Responsivt design

Et av fokusområdene i moderniseringen av Altinn-portalen er å legge til rette for at løsningen skal være tilgjengelig på mobile plattformer. Det vil si at brukergrensesnittet tilpasses slik at innhold og funksjonalitet er like lett å forstå og bruke på små som store skjermstørrelser.

Søk og navigasjon

Det skal lages nye sider for oversikt over skjema og tjenester. Fokus vil være å forbedre søk og navigasjon. Søk skal optimaliseres generelt for hele portalen. Ulike typer innhold skal være gjenkjennbart og du skal få gode søketreff.

Brukere som ønsker å navigere seg frem til riktig skjema skal få en forbedret tematisk navigasjon, med mulighet for å gjøre relevante filtreringer.

Altinns innboks

En vesentlig del av Altinn-portalen er innboksen hvor brukerne finner skjema og tjenester de har mottatt fra offentlig etat eller startet selv. Det er flere utfordringer med innboksen som er felles for alle brukergrupper, mens noen utfordringer gjelder særlig for enkelte brukergrupper.

Regnskapsførere er utpekt som en gruppe som har særlige utfordringer med å skaffe seg oversikt over innholdet i innboksen. Dette fordi de har en større mengde data i innboksen og har flere innbokser på vegne av ulike aktører. 

For de som har færre elementer i innboksen, typisk for privatpersoner, vil noen av valgene som skal gjøre det særlig effektivt for regnskapsførere i utgangspunktet være skjult for ikke å skape unødig kompleksitet.

For å imøtekomme de forskjellige behovene gjennomføres det tiltak som skal gi tydeligere skille mellom forskjellige typer meldinger, ut fra status på meldingen. Utkast blir lagt øverst i innboksen, slik at det blir tydeligere hva som ennå ikke er sendt inn. 

Mange har etterlyst mulighet til å sortere innholdet i innboksen. Her legges det opp til å tilby mulighet for å sette opp og redigere både egendefinerte og predefinerte filtre, og å filtrere basert på frister. 

Det skal også gjøres mulig for brukere å videresende meldinger og oppgaver til andre, inkludert det å tildele den annen part nødvendige rettigheter til å følge opp oppgaven. Det blir også mulig å skrive en egen melding til mottaker.

Hvem du representerer

Mange overser aktørvalget i dagens løsning. Samtidig skaper underenheter en del forvirring. Her skal det komme tiltak som gjør det tydelig hvilken hvem du arbeider med.

Handlingsknapper

Knappene som igangsetter en handling fra brukerens side er i en del skjermbilder plassert slik at brukeren sliter med å finne dem. Disse skal nå bli mer tydelige, slik at brukeren ikke skal være i tvil om hva han eller hun kan gjøre.

Effektivisering for proffbrukere

Proffbrukere skal tilbys verktøy som gjør det mulig å sile ut oppgaver og utføre dem effektivt. Det etableres snarveier for å slette, arkivere og videresende meldinger i innboks for foretak, og mulighet for å slette, arkivere og videresende flere meldinger samtidig.

Kilde: Altinn release 17.2 – hva kommer?