Top

HMS

HMS-håndbok

Alle virksomheter bør ha en HMS-håndbok.

Kartlegging og risikovurderinger

Kartlegging og risikovurdering er en viktig del av HMS-arbeidet.

Lover og regelverk

Arbeidsmiljøloven er den viktigste loven innenfor HMS-arbeidet.

Vernerunder og avvikshåndtering

Vernerunder er en viktig del av HMS-arbeidet.

HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og er et viktig område for alle virksomheter som ønsker å ivareta sine ansatte og kunder. Vi i GP Økonomi tilbyr ulike tjenester innenfor HMS, som kan hjelpe deg med å oppfylle lovpålagte krav, forebygge skader og sykefravær, samt skape et godt arbeidsmiljø. Her er noen av tjenestene vi kan tilby: 

  • Risikovurdering: Vi kartlegger potensielle farer og trusler i din virksomhet, og gir deg råd om hvordan du kan redusere eller eliminere dem. 
  • HMS-kurs: Vi holder kurs og opplæring for ledere og ansatte i ulike temaer innenfor HMS, som brannvern, førstehjelp, ergonomi, stressmestring og konflikthåndtering. 
  • HMS-håndbok: Vi utarbeider en skreddersydd håndbok for din virksomhet, som beskriver mål, ansvar, rutiner og tiltak for HMS-arbeidet. 
  • HMS-revisjon: Vi gjennomfører regelmessige revisjoner av din virksomhets HMS-system, og gir deg tilbakemelding på hva som fungerer bra og hva som kan forbedres. 
  • HMS-rådgivning: Vi tilbyr løpende rådgivning og veiledning i alle spørsmål og utfordringer du måtte ha knyttet til HMS. 

 

Hvis du er interessert i å høre mer om våre tjenester, eller ønsker et uforpliktende tilbud, ta gjerne kontakt med oss. Vi har lang erfaring og kompetanse innenfor HMS, og kan tilpasse våre tjenester etter dine behov og ønsker. Vi ser frem til å høre fra deg! 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.