Top

HMS

HMS-håndbok

Alle virksomheter bør ha en HMS-håndbok.

Kartlegging og risikovurderinger

Kartlegging og risikovurdering er en viktig del av HMS-arbeidet.

Lover og regelverk

Arbeidsmiljøloven er den viktigste loven innenfor HMS-arbeidet.

Vernerunder og avvikshåndtering

Vernerunder er en viktig del av HMS-arbeidet.

Effektiv HMS for din bedrift

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) utgjør hjørnesteinene i enhver bedrift og spiller en avgjørende rolle i å ivareta ansattes helse og trivsel.
Implementering av et effektivt HMS-system bidrar ikke kun til å overholde gitte lovkrav for din bedrift, men det skaper en arbeidskultur basert på trygghet og tillit til din bedrift, både internt og utad.

Et godt HMS-system sammenfattes av gode rutiner rundt risikovurdering og kartlegging, lover og regelverk, samt utføring av vernerunder og avvikshåndtering. Alt dette samles i en felles HMS-håndbok som er skreddersydd for din bedrift.

GP Økonomi – Din HMS-sparringspartner

HMS er et bredt og omfattende fagfelt, og det kan for mange bedrifter virke overveldende å ta tak i alle fagområdene rundt HMS. Derfor ønsker GP Økonomi å være din rådgiver og sparringspartner.
Vårt ønske er å hjelpe din bedrift med å skape et velfungerende HMS-system som oppfyller lovpålagte krav, forebygge skader, redusere sykefravær og bidra til en mer effektiv bruk av ressursene på arbeidsplassen.

Noen av tjenestene vi kan tilby for din bedrift er:

 • Risikovurdering:
  Vi kartlegger mulige farer og trusler i din virksomhet, og gir deg råd om hvordan du kan redusere eller eliminere dem.
 • HMS-håndbok:
  Vi utarbeider en skreddersydd håndbok for din virksomhet, som beskriver mål, ansvar, rutiner og tiltak for HMS-arbeidet.
 • HMS-revisjon og rådgivning:
  Vi gjennomfører regelmessige revisjoner av din virksomhets HMS-system, og tilbyr løpende rådgivning i alle spørsmål og utfordringer du måtte ha knyttet til HMS.
 • Gjennomføring og oppfølging av vernerunder:
  Vi kan gjennomføre eller bistå ved vernerunder, og lage sjekklister og skjema for oppfølging.

 

Har du spørsmål om HMS-rådgivning, eller ønsker du veiledning til hvordan din bedrift kan forbedre HMS-arbeidet? Kontakt Ronny på telefon eller e-post, og la oss sikre et trygt arbeidsmiljø sammen.

Kontaktinformasjon

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.